FLADSÅ HÅNDBOLD - en herlig sport

Beskrivelse

Overskrift, f.eks. Seneste nyt

17-02-2016
Generalforsamling Torsdag d. 3.marts 2016
Dagsorden til ordinær generalforsamling
Torsdag d. 3. marts 2016 kl 19.00
i cafeteriet i Korskilde Hallen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Styregruppens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være styregruppen i hænde 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d.25. februar 2016.
6. Valg til styregruppe
Sekretær/ formand Torben Styrmer – er ikke på valg
Styregruppe medlem – Heidi Styrmer – er ikke på valg
Styregruppe medlem – Alex Pedersen – er på valg – ønsker ikke genvalg
Styregruppe medlem – Mai-Britt Jensen - er på valg – ønsker ikke genvalg
Styregruppemedlem –
Valg af 1 suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Evt.
19-05-2015
Følg Fladså Håndbold på Facebook
Bliv medlem af gruppen

Fladså HK
19-03-2015
Styregruppe 2015
Efter generalforsamlingen torsdag d. 19.marts 2015
er den ny styregruppe :
Marlene Jensen - % på valg
Torben Styrmer - nyvalgt
Mai-Britt Jensen - % på valg
Alex Pedersen - % på valg
Heidi Styrmer - nyvalgt

Et forslag fra den tidlige styregruppe blev vedtaget :
Christian Nyborg fortsætter 1 år mere og kun med sponsere opgaver.
Anne-Marie Buchwald forsætter 1 år mere og kun som kasserer.
De har ikke mødepligt til møder i styregruppen.
12-01-2015
Nyt spillertøj til U-14 drengene og U-12 drengene
Stor TAK til Lindahl Biobrændsel v. Anders Jensen i Hammer for flot spillertøj.

Nytårskur den 22. januar 2015

Ca 70 spillere og forældre i Korskildehallens cafeteria
Spisning og derefter Danmark-Rusland på storskærm

Overskrift

Hyggeligt samvær